In English | Suomeksi | På svenska


Welcome to Esoteric and Occult Turku

Have you ever heard in what kind of a scandal the professor of the holy languages in the Royal Academy of Turku ended up in the 17th century? Do you know, who was the last Royal Alchemist in Europe? By who’s assets was the biggest esoteric library in Nordic countries founded? What actually happened at parties of the nobles in the late 19th century? What shocked the audience in a Gurdjieff-lecture at vegetarian restaurant in 1970s? How did a young man from Turku manage to become one of the high level initiated in an international esoteric movement? What was Pekka Siitoin’s spiritual journey really like? What kind of signs have been found in the outer stonewall of the Turku Cathedral?

Turku’s esoteric history has been long and versatile, and it keeps on going!

You are welcome to find the answers to these questions, and more, in a dramatized and guided tour on Monday 2.9.2019 at 17:00, in front of the Donner institute (Piispankatu 13). The tour lasts app. 1-1,5 h and will be held in Finnish. Originally the tour was arranged for the participants of the Approaching Esotericism and Mysticism symposium.

The esoteric and occult Turku walk tour is organized by the students of Turku university, interested in esotericism and occultism.

If you have any questions, plese send us an email: esoteerinenturku@gmail.com


Tervetuloa Esoteeriseen ja Okkulttiin Turkuun

Oletko koskaan miettinyt, minkälaisen skandaalin Turun Akatemian pyhien kielten professori sai aikaan 1600- luvulla? Entä keiden toiminta johti Pohjoismaiden suurimman esoteerisen kirjaston syntyyn? Mitä oikeasti tapahtui Turun aatelisten illanvietoissa 1800- luvulla? Entä mikä järkytti yleisöä Gurdjieff -luennon päätteeksi 70 -luvulla? Miten nuori turkulainen mies onnistui pääsemään kansainvälisen esoteerisen liikkeen huipulle? Minkälainen oli Pekka Siitoimen hengellinen polku todellisuudessa? Millaisia merkkejä magiasta on löydetty Turun tuomiokirkon välittömästä läheisyydestä? Minkälaista roolia alkemia on näytellyt Turussa 1700- luvulla?

Esoterialla on Turussa pitkä historia ja se kiinnostaa ihmisiä yhä edelleen!

Olet tervetullut kuulemaan vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Tule osallistumaan opastetulle ja dramatisoidulle kävelykierrokselle maanantaina 2.9. kello 17.00. Kierros lähtee Donner-instituutilta, Piispankatu 13. Kierros kestää 1-1,5 tuntia ja se järjestetään suomeksi. Alun perin kävelykierros järjestettiin Approaching Esotericism and Mysticism -symposiumin osallistujille.

Esoteerisen kiertokävelyn järjestävät esoteriasta kiinnostuneet Turun yliopiston opiskelijat.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä: esoteerinenturku@gmail.com


Välkommen till det esoteriska och ockulta Åbo

Har du någonsin hört om vilken skandal som orsakades av professorn av heliga språk på den Kungliga Akademin i Åbo under 1600-talet? Vet du vem som var Europas sista hov-alkemist? Vem var det som grundade det största esoteriska biblioteket i de nordiska länderna? Vad hände det egentligen på fester bland adeln i slutet på 1800-talet? Vad chockerade publiken på en Gurdjieff-föreläsning i en vegetarisk restaurang på 1970-talet? Hur lyckades en ung man från Åbo bli en högt initierad medlem inom en känd internationell esoterisk rörelse? Vad handlade Pekka Siitoins andlighet egentligen om? Vilka tecken kan man hitta inristade på den yttre väggen av Åbo domkyrka?

Åbo har en lång esoteriska historia som fortsätter att fascinera många!

Du är varmt välkommen att höra svaret på dessa frågor och mycket mer på den dramatiserade och guidade rundvandringen på måndag den 2.9.2019 klo. 17.00. som startar från det Donnerska institutet (Biskopsgatan 13), och räcker ca. en till en och en halv timme. Rundvandringen är ordnas på finska. Det hölls organiserades ursprungligen för till deltagarna på Approaching Esotericism and Mysticism symposiumet.

Åbos esoteriska och ockulta rundvandring ordnas av studeranden på Åbo universitet med speciellt intresse av det esoteriska och ockulta. Vid vidare frågor når ni oss på: esoteerinenturku@gmail.com

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close